Nove majske radionice za đake Ekonomske škole

U sklopu uspešne saradnje Ekonomske i Visoke poslovne škole strukovnih studija, do kraja maja naši profesori održaće još pet stručnih radionica za maturante ove valjevske srednje škole.

Prva blok-nastava zakazana je za četvrtak 26. maj, od 10.30 do 13 časova, za dva odeljenja smera Poslovni administrator, za koje Sanja Radovanović i Marina Janković pripremaju predavanje na temu „Organizacija, sprovođenje i knjiženje efekata popisa imovine i obaveza“. „Serqual metoda za istraživanje kvaliteta usluga u turizmu“ je tema predavanja koje Biljana Rabasović i Ivana Mijailović pripremaju za učenika četvrtog razreda smera Turistički tehničar, u petak 27. maja, od 12 do 13.30 časova. Sledeća stručna radionica je 30. maja, od 12 do 14.30 sati, za maturante oglednog odeljenja Ekonomske škole, smera Komercijalista, kojima će Sanja radovanović i Marina Janković takođe govoriti o organizaciji, sprovođenju i knjiženju efekata popisa imovine i obaveza.

Poslednje dve blok nastave zakazane su za utorak 31. maj. Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović od 10 do 12.30 sati pripremaju predavanje o obračunu zarada i drugih primanja zaposlenih za maturante smera Ekonomski tehničar, dok će za njihove vršnjake, smera Ugostiteljski tehničar, Đorđe Petrović od 10 do 11.30 časova držati radionicu na temu „Upotreba sistema za društveno povezivanje u obrazovanju“.