Mogućnosti LAN povezivanja u malim preduzećima

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Slobodan Obradović, 2/. dr Ilja Stanišević i 3/. Branko Ćebić, dana 30.9.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ilić Čedomira iz Mionice na temu: “Mogućnosti LAN povezivanja u malim preduzećima

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.10.2015. godine sa početkom u 11:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ilić Čedomir iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1306/1
Datum: 30.09.2015.
Valjevo