Etički aspekti poslovanja u „Robnoj kući“ Beograd sa sedištem u Valjevu

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Milivoje Stanković i 3/. mr Jovanka Božić, dana 1.10.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Stamenkovski Dušana iz Valjeva na temu: “Etički aspekti poslovanja u „Robnoj kući“ Beograd sa sedištem u Valjevu

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.10.2015. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stamenkovski Dušan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs