Stručna poseta Valjevskoj pivari

Studenti III godine modula Marketing i trgovina su, u okviru predmeta Poslovna logistika, posetili Valjevsku pivaru. Studenti su detaljno upoznati sa poslovanjem firme, a poseban naglasak je bio na sektoru logistike, odnosno njegovoj organizaciji, načinu funkcionisanja, osnovnim zadacima, učešću logističkih troškova po organizacionim jedinicama u ukupnim logističkim troškovima, kao i njihovim učešćem u ukupnim troškovima poslovanja. Za sva pitanja studentima su na raspolaganju bili direktor logistike kao i komercijalni i finansijski direktor Valjevske pivare.