Uvod u poslovnu informatiku – Korišćenje računara i rad s datotekama

Naziv udžbenika: Uvod u poslovnu informatiku – Korišćenje računara i rad s datotekama

Autor: mr Andrija Tošić

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 141

Cena: 500,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
UVOD………    6
Vežba br. 1: Delovi personalnih računara    7
1.    Aktivnost: Uočavanje osnovnih delova    7
2.    Aktivnost: Rad s mišem    8
3.    Aktivnost: Odgovori na pitanja    10
4.    Aktivnost: Upotreba tastera na tastaturi    11
5.    Aktivnost: Postavljanje ruku na osnovni red tastature    15
6.    Aktivnost: Dodavanje i promena jezika tastature    16
7.    Aktivnost: Odgovori na pitanja    20
Vežba br. 2: Upoznavanje sa grafičkim  radnim okruženjem Windows-a    22
1.    Aktivnost: Pokretanje Windowsa i bezbedno prijavljivanje,
uz upotrebu korisničkog imena i lozinke    23
2.    Aktivnost: Uočavanje osnovnih elementa radne površine    25
3.    Aktivnost: Rad s dugmetom Start    26
4.    Aktivnost: Paleta poslova    28
5.    Aktivnost: Ikone    30
6.    Aktivnost: Korpa za otpatke – Recycle Bin    33
7.    Aktivnost: Naziv i verzija operativnog sistema    37
8.    Aktivnost: Informacije o količini RAM memorije u
računaru    39
9.    Aktivnost: Restartovanje računara    39
10.    Aktivnost: Zatvaranje blokiranog programa    40
11.    Upotreba tastera Print Screen za slikanje celog ekrana ili aktivnog prozora    42
12.    Aktivnost: Kreiranje prečica za brži pristup objektu    43
13.    Aktivnost: Traženje informacija pomoću sistema za neposrednu pomoć i podršku    44
14.    Aktivnost: Isključivanje računara    49
15.    Aktivnost: Odgovori na pitanja    52
Vežba 3. Windowsov osnovni upravljački mehanizam    54
1.    Aktivnost: Otvaranje i zatvaranje prozora    54
2.    Aktivnost: Delovi tipičnog prozora    54
3.    Aktivnost: Naslovna traka    57
4.    Aktivnost: Adresna traka    58
5.    Aktivnost: Traka s menijima    60
6.    Aktivnost: Traka s komandama    61
7.    Aktivnost: Navigaciono okno    64
8.    Aktivnost: Traka za pomeranje sadržaja    66
9.    Aktivnost: Okno za detalje    67
10.    Aktivnost: Okvir prozora    69
11.    Aktivnost: Menjanje veličine prozora    69
12.    Aktivnost: Skrivanje (minimiziranje) prozora    70
13.    Aktivnost: Pomeranje prozora    71
14.    Aktivnost: Zatvaranje prozora    71
15.    Aktivnost: Raspored prozora    72
16.    Aktivnost: Prelazak između otvorenih prozora    73
17.    Aktivnost: Odgovori na pitanja    74
Ve`ba br. 4: Organizovanje rada i podataka na računaru    75
1.    Aktivnost: Omotnice i bibloteke    77
2.    Aktivnost: Datoteke    79
3.    Aktivnost: Rezervne kopije datoteka    80
4.    Aktivnost: Veličine datoteka i omotnica    81
5.    Aktivnost: Prepoznavanje tipova datoteka    83
6.    Aktivnost: Pokretanje aplikacije    84
7.    Aktivnost: Unošenje teksta u novu datoteku    88
8.    Aktivnost: Imenovanje i čuvanje datoteke na određenoj lokaciji    90
9.    Aktivnost: Zatvaranje datoteke    91
10.    Aktivnost: Unošenje teksta u postojeću datoteku    92
11.    Aktivnost: Podešavanje datoteke da bude samo za čitanje (Read-only)….    95
12.    Aktivnost: Sortiranje datoteka    97
Vežba br. 5. Kreiranje foldera i datoteka    99
1.    Aktivnost: Kreiranje foldera    99
2.    Aktivnost: Kreiranje potfoldera    100
3.    Aktivnost: Kreiranje datoteka    101
4.    Aktivnost: Pravilno imenovanje foldera i datoteka    102
5.    Aktivnost: Preimenovanje foldera i datoteka    102
6.    Aktivnost: Odgovori na pitanja    103
Vežba br. 6. Kopiranje i premeštanje foldera i datoteka    105
1.    Aktivnost: Kopiranje datoteka i foldera na klasičan način    105
2.    Aktivnost: Kopiranje datoteka i foldera pomoću komande Copy To………    105
3.    Aktivnost: Kopiranje datoteka i foldera pomoću miša i tastature…    106
4.    Aktivnost: Premeštanje datoteka i foldera na klasičan način    ………………………………………………………………………………………………..107
5.    Aktivnost: Premeštanje datoteka i foldera pomoću komande Move To…………….    107
6.    Aktivnost: Premeštanje datoteka i foldera pomoću miša i tastature    108
7.    Aktivnost: Pretraživanje datoteka i foldera    108
Vežba br. 7. Komprimovanje datoteka    113
1.    Aktivnost: Komprimovanje datoteke    113
2.    Aktivnost: Komprimovanje foldera    114
3.    Aktivnost: Raspakivanje komprimovanih datoteka    115
Vežba br. 8. Ometajući i razarajući programi    119
1.    Aktivnost: Virusi    119
2.    Aktivnost: Zaštita od virusa    120
Vežba br. 9. Upravljanje štampanjem    122
1.    Aktivnost: Pregled pre štampanja    122
2.    Aktivnost: štampanje dokumenta    123
3.    Aktivnost: Praćenje napredovanja štampanja    127
Pregled kreiranih datoteka i foldera    129
Vežba br. 10. Probni testovi    131
Probni test 2.1    131
Probni test 2.2    136
LITERATURA    141