Uvod u poslovnu informatiku – Obrada teksta

Naziv udžbenika: Uvod u poslovnu informatiku – Obrada teksta

Autor: mr Andrija Tošić

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 155

Cena: 500,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
UVOD……..    3
Vežba br. 1. Upoznavanje okruženja za rad    4
1. Aktivnost: Pokretanje programa Word    4
2. Aktivnost: Upoznavanje okruženja za rad    6
3. Aktivnost: Zatvaranje (isključenje) Word-a    13
4. Aktivnost: Zatvaranje dokumenta, a da ne  zatvorite Word    13
Vežba br. 2. Kreiranje dokumenta    14
1. Aktivnost: Otvaranje novog dokumenta    14
2. Aktivnost: Usklađivanje tastature i fonta    14
3. Aktivnost: Unos teksta    15
4. Aktivnost: Snimanje dokumenta (prvi put)    15
5. Aktivnost: Snimanje dokumenta tokom rada    18
6. Aktivnost: Snimanje dokumenta pod novim nazivom    18
7. Aktivnost: Snimanje dokumenta u drugom  formatu    19
8. Aktivnost: Kreiranje i snimanje dokumenta kao šablona    20
9. Aktivnost: Otvaranje postojećeg dokumenta    24
10. Aktivnost: Podela i spajanje pasusa    27
11. Aktivnost: Biranje (selektovanje) teksta    30
12. Aktivnost: Pomeranje (kretanje) kursora kroz dokument    33
13. Aktivnost: Ispravljanje sadržaja dokumenta    34
14. Aktivnost: Kopiranje, isecanje i pomeranje (premeštanje) teksta    36
15. Aktivnost: Kopiranje teksta u drugu datoteku    39
16. Aktivnost: Biranje veličine papira    40
17. Aktivnost: Definisanje margina    41
18. Aktivnost: Promena orjentacije i ručni prelom stranice    43
19. Aktivnost: Pretraživanje i zamena teksta    43
20. Aktivnost: Promena prikaza i zumiranja (Zoom) dokumenta    45
21. Aktivnost: Simboli i specijalni znakovi    46
22. Aktivnost: Odgovori na pitanja    46
Vežba br. 3. Oblikovanje dokumenta    48
1. Aktivnost: Formatiranje znakova    48
2. Aktivnost: Formatiranje pasusa    53
2.1. Aktivnost: Podela teksta na više pasusa i spajanje teksta u jedan pasus    53
2.2. Aktivnost: Formatiranje pasusa okvirom za dijalog Parageaph    54
2.2.1. Aktivnost: Poravnanje pasusa    56
2.2.2. Aktivnost: Uvlačenje pasusa    57
2.2.3. Aktivnost: Specijalna uvlačenja pasusa    57
2.2.4. Aktivnost: Razmak ispred pasusa i iza pasusa    59
2.2.5. Aktivnost: Razmak između redova pasusa (prored)    59
2.2.6. Aktivnost: Praktičan zadatak    60
3. Aktivnost: Rad sa listama za nabrajanje    64
4. Aktivnost: Uokvirivanje i senčenje teksta    65
5. Aktivnost: Preslikavanje formata    67
6. Aktivnost: Kreiranje zaglavlja ili podnožja prve, parnih i neparnih  stranica….    68
7. Aktivnost: Kreiranje zaglavlja i podnožja u odeljcima    69
8. Aktivnost: Provera pravopisne ispravnosti    70
9. Aktivnost: Podela reči u obostrano poravnatom tekstu    72
10. Aktivnost: Upotreba dugmeta Help za dobijanje pomoći    73
11. Aktivnost: Stilovi    73
12. Aktivnost: Izrada plakata    75
13. Aktivnost: Odgovori na pitanja    79
Vežba br. 4. Tabele, tabulatori, slike i grafika    81
1. Aktivnost: Kreiranje tabele    81
2. Aktivnost: Kretanje u tabeli    83
3. Aktivnost: Unos podataka u tabelu    83
4. Aktivnost: Biranje u tabeli    84
5. Aktivnost: Promena širine kolona i visine redova    85
6. Aktivnost: Umetanje novih kolona, redova i ćelija u tabelu    87
7. Aktivnost: Brisanje postojećih kolona, redova i ćelija iz tabele    87
8. Aktivnost: Uokvirivanje i senčenje ćelija tabele    88
9. Aktivnost: Spajanje i deljenje ćelija u tabeli    89
10. Aktivnost: Primeri izrade tabele    89
11. Aktivnost: Kreiranje tabele Nastavni plan    100
12. Aktivnost: Tabulatori    102
13. Aktivnost: Umetanje slike    103
14. Aktivnost: Rad sa elementima tipa AutoShape    105
15. Aktivnost: Umetanje slike iz Word-ove kolekcije Clip Art    106
16. Aktivnost: Premeštanje objekata unutar dokumenta    109
17. Aktivnost: Promena veličine i brisanje objekata    110
18. Aktivnost: Odgovori na pitanja    113
Vežba br. 5. Oblikovanje dokumenta na više strana    114
1. Aktivnost: Formatiranje teksta na više strana    114
2. Aktivnost: Formatiranje složenog dokumenta    116
Vežba br. 6. Cirkularna pisma    121
1. Aktivnost: Kreiranje baze podataka    121
2. Aktivnost: Kreiranje osnovnog teksta    122
3. Aktivnost: Kreiranje cirkularnih pisama    122
Ve`ba br. 7. Autokorigovanje teksta    132
1. Aktivnost: Automatske ispravke grešaka u pisanju    132
2. Aktivnost: Kreiranje AutoCorrect odrednica za automatske ispravke pravopisnih  grešaka    133
3. Aktivnost: Odgovori na pitanja    135
4. Aktivnost: Izveštaj o vežbama    140
Pregled kreiranih datoteka    142
Vežba br. 8. Probni testovi    144
Probni test 3.1    144
Probni test 3.2    148
LITERATURA    152