Uvod u poslovnu informatiku – Osnovi informacionih i komunikacionih tehnologija

Naziv udžbenika: Uvod u poslovnu informatiku – Osnovi informacionih i komunikacionih tehnologija

Autor: mr Andrija Tošić

Pismo: ćirilica

Format: B5

Broj strana: 151

Cena: 500,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

SADRŽAJ
SADRŽAJ    3
UVOD    6
1. RAČUNARI    7
1.1. Šta je računar?    7
1.2. Vrste računara    10
1.2.1. Centralni računari    10
1.2.2. Mrežni računari    11
1.2.3. Personalni računari  (PC Personal Computer)    12
1.2.4. Prenosni uređaji    15
1.3. Pitanja    18
2. RAČUNARSKI SISTEM    20
2.1. Hardverske komponente računarskog sistema    20
2.1.1. Centralna jedinica    21
2.1.2. Ulazni uređaji    29
2.1.3. Izlazni uređaji    39
2.1.4. Ulazno-izlazni uređaji    45
2.1.5. Spoljne memorije    47
2.1.6. Ulazno-izlazni priključci (portovi)    52
2.1.7. Pitanja    56
2.2. Softver računarskog sistema    58
2.2.1. Sistemski programi – operativni sistem    58
2.2.2. Korisnički (aplikativni) programi    60
2.2.3. Autorska prava za softver    68
2.2.4. Verzije softvera    72
2.2.5. Problemi sa softverom    72
2.3. Podaci    74
2.3.1. Autorska prava za podatke    75
2.3.2. Zaštita podataka    75
2.4. Procedure    77
2.5. Ljudi    78
2.6. Pitanja    78
3. MREŽE I INTERNET    79
3.1. Mreže    79
3.1.1. Lokalne računarske mreže (LAN)    79
3.1.2. Bežične lokalne mreže (WLAN)    80
3.1.2. Mreže širokog područja (WAN)    81
3.2. Klijent/server sistemi    82
3.3. Uspostavljanje veze (konekcije, povezivanja)    82
3.3.1. Telefonska mreža (Dial-up)    83
3.3.2. Širokopojasno povezivanje (Broadband)    85
3.3.3. Digitalna mreža integrisanih usluga (ISDN)    85
3.3.4. Digitalna pretplatnička linija (DSL/ADSL)    86
3.3.5. Povezivanje mobilnim telefonom ili 3G modemom    87
3.3.6. Povezivanje preko kablovskog modema    88
3.3.7. Bežično povezivanje    89
3.3.8. Povezivanje preko satelita    90
3.4. Internet    91
3.4.1. Šta je internet?    91
3.4.2. Poreklo interneta    92
3.4.3. World Wide Web    92
3.4.4. Čitač Web-a    93
3.4.5. Intraneti i ekstraneti    94
3.4.6. Funkcije interneta    95
3.5. Pitanja    103
4. UPOTREBA RAČUNARA    105
4.1. Upotreba u poslovnom i administrativnom okruženju    105
4.2. Industrija    106
4.3. Maloprodaja    106
4.4. U kući (teleworking)    107
4.5. Obrazovanje    107
4.6. Vladine ustanove i javna uprava (E-government)    108
4.7.    Pitanja    109
5. ZAŠTITA PODATAKA    110
5.1. Ometajući i razarajući programi    110
5.1.1. Virusi    110
5.2.    Preventiva kao mera zaštite    111
5.3. Lozinke i zaštita podataka    113
5.3.1. Pravilan izbor lozinke    114
5.4.    Korišćenje zaštitnih zidova (Firewalls)    116
5.5. Rezervne kopije (Backup)    116
5.6. Antivirusni programi    116
5.7. Kriptovanje podataka    118
5.8. Zaštita radnog mesta    118
5.9. Zaštita od prekida napajanja    118
5.10. Pitanja    119
6. ZAŠTITA ZDRAVLJA I OKOLINE    120
6.1. Povrede usled ponavljajućih radnji    120
6.2.    Ergonomija    121
6.2.1.    Ergonomsko radno okruženje    125
6.3. Uticaj računara na životnu sredinu (ekološki aspekti)    127
6.3.1.    Podešavanje automatskog isključivanja ekrana    129
6.3.2.    Automatsko prebacivanje računara u stanje mirovanja    131
6.4.    Pitanja    132
7. PROBNI TESTOVI    133
7.1. Probni test 1.1    133
7.2. Probni test 1.2    142
LITERATURA    151