Najbolji studenti u šk. 2014/15. godini

Najbolji studenti u prvoj godini studija su:

  • Ivana Kastratović na programu Poslovna informatika sa prosečnom ocenom 9,89, i
  • Vesna Nedeljković na programu Poslovna ekonomija sa prosekom 9,78.

Najbolji studenti druge godine su:

  • Maja Mijailović sa programu Poslovna ekonomija sa prosečnom ocenom 9,89 i
  • Lidija Toroman sa prosečnom ocenom 8,39 na programu Poslovna ekonomija.

Što se tiče diplomaca, najbolji svršeni studenti su:

  • na programu Poslovna informatika je Ivan Gačić sa prosekom 9,07
  • na studijskom programu Poslovna ekonomija je Nenad Živković sa prosečnom ocenom 9,89.

Nenad Živković je ujedno proglašen i za studenta generacije VIPOS-a.