Stručna poseta preduzeću „Europrom“ Valjevo

U okviru predmeta Poslovna logistika, studenti treće godine, modul Marketing i trgovina realizovali su stručnu posetu preduzeću „Europrom“ iz Valjeva. Predmet interesovanja studenata bilo je upoznavanje sa funkcionisanjem transporta sa posebnim naglaskom na opravdanost korišćenja sopstvenog voznog parka (broj i vrste vozila, vremenska angažovanost vozila, nosivost vozila, struktura troškova voznog parka, održavanje voznog parka u ispravnom stanju, organizacija dopreme i otpreme robe, transportna dokumentacija isl.) Studentima je za sva pitanja bila na raspolaganju zamenik komercijalnog direktora Maja Marković.