Odmah posao u struci za najboljeg diplomca VIPOS-a

San gotovo svakog mladog čoveka, da posle završetka studija ne broji dane, mesece i godine na evidenciji nezaposlenih Službe zapošljavanja, već da u najkraćem mogućem roku pronađe posao, ostvario se Nenadu Živkoviću, student generacije VIPOS-a, sa prosečnom ocenom 9,89 tokom njegovog trogodišnjeg školovanja u valjevskoj državnoj visokoj školi.

Jer, samo što je dao poslednje ispite i pre svečanog uručenja diplome, mladić iz Smedereva se zaposlio u struci i ima priliku da na svom prvom radnom mestu pokaže sva stečena teorijska i praktična znanja sa VIPOS-a. Nenad je, naime, na sajtu Infostud pronašao konkurs za mesto računovođe u špediterskoj agenciji Transport Kombi As Krnjevo, javio se na njega, ispunio sve uslove koje je propisao poslodavac i već radi na poslovima finansijske operative, obračuna, kontrole i plaćanja svih poreza i doprinosa, priprema za sastavljanja finansijskih izveštaja i ostalih računovodstvenih zadataka u agenciji Transport Kombi As.

“Činjenica da sam najuspešniji student generacije VIPOS-a mi je svakako pomogla i bila “plus” za poslovce, ali moram da istaknem i moj praktični rad sa Festivala studentskih radova iz računovodstva, u kojem mi je mentor bio profesor dr Momčilo Vasiljević. Uopšte, mislim da učešće na Festivalu studentskih radova sa praktičnim radovima može da bude jedan od faktora koji će kod poslodavca biti preloman prilikom zapošljavanja”, priča Živković.

Studenta generacije VIPOS-a potvrđuje da su mu sva ta znanja stečena tokom studija pomogla da se odmah snađe na radnom mestu i počne da obavlja postavljene poslovne zadatke.

“Apsolutno mi ništa nije bilo strano, zahvaljujući znanju pre svega iz oblasti računovodstva koje sam stekao u VIPOS-u. Sve što sam naučio, praktično, odmah sam mogao da primenim na poslu. Moram da istaknem da je ovo primer kako je sistem rada koji se primenjivao na mom studijskom program Računovodstvo, revizija i porezi, potpuno adekvatan kako bi se svaki student, koji nađe posao u ovoj struci, bez problema prilagodio poslovnim zadacima”, kaže Nenad.

Po njegovim rečima, svi njegovi planovi koji se tiču usavršavanja vezani su i dalje za našu školu, s obzirom da Živković kaže da očekuje akreditaciju master strukovnih studija na VIPOS-u, koje namerava da upiše.