Lizing kao oblik finansiranja biznisa na primeru preduzeća „TIG“ d.o.o.

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. dr Branko Gledović, dana 26.11.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Pešić Olivere iz Mionice na temu: “Lizing kao oblik finansiranja biznisa na primeru preduzeća „TIG“ d.o.o.

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 03.12.2015. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pešić Olivera iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs