Instrumenti platnog prometa u preduzeću „Rauch Serbia“ d.o.o. Koceljeva

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. dr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 8.12.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pantelić Zorice iz Valjeva na temu: “Instrumenti platnog prometa u preduzeću „Rauch Serbia“ d.o.o. Koceljeva

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.12.2015. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pantelić Zorica iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1098/1
Datum: 08.12.2015.
Valjevo