Strane direktne investicije u Srbiji

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Momčilo Vasiljević, 2/. dr Miloš Kastratović i 3/. Nenad Mihailović, dana 10.12.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Beljić Ružice iz Osečine na temu: “Strane direktne investicije u Srbiji

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 14.12.2015. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Beljić Ružica iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs