Problem poverenja kupaca u elektronskoj trgovini

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 16.12.2015. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Petrović Aleksandra iz Valjeva na temu: “Problem poverenja kupaca u elektronskoj trgovini

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.12.2015. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Aleksandar iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: [email protected]