Predavanje Jovana Jovanovića, diplomca VIPOS-a i direktora AIK Banke u Valjevu

Studentima druge godine studijskog programa Poslovna ekonomija modul Finansije, bankarstvo i osiguranje, Jovan Jovanović, diplomac naše škole, sada direktor AIK Banke u Valjevu održao je predavanje na temu Kreditiranje privrede u praksi.

Kreditiranje privrede je od posebnog značaja kako za privredni razvoj tako i za poslovanje banaka. S obzirom da kreditni rizik najčešće dovodi do velikih gubitaka u bankama, studentima je predstavljena kompletna kreditna analiza i politika u banci.

jovan_predavanje

Posebno je interesantan bio deo predavanja o znanjima i karakternim osobinama bankarskog menadžera za poslove kreditiranja sa naglaskom na veliko prisustvo konkurencije u bankarstvu.

„Upravo zbog vrlo zahtevnih znanja i veština, profesija bankarskog menadžera uopšte je u samom vrhu tražnje. Rad u banci je privilegovana profesija i veliki izazov za mlade danas“, poručio je Jovan Jovanović.