Virtuelno preduzeće za pružanje računovodstvenih usluga

Na osnovu zajedničke inicijative studenata druge godine sa studijskog programa Poslovna ekonomija – modul Računovodstvo, revizija i porezi i profesora Finansijskog računovodstva Sanje Radovanović i Momčila Vasiljević na VIPOS-u je od 3. novembra 2015. godine počelo sa radom Virtuelno preduzeće za pružanje računovodstvenih usluga „Desetka“, koje je nakon jesenjeg bloka nastave završilo poslovnu godinu.

Studenti su stavljeni u realnu situaciju da nakon završetka strukovnih studija raspolažu sa dosta praktičnih znanja, a sa ograničenim finansijskim sredstvima. Uvažavajući navedene činjenice studenti su shvatili da za obavljanje računovodstvenog posla nisu u mogućnosti da kupe savremen aplikativni računovodstveni softver, već se moraju osloniti na sopstvena znanja i veštine koje su stekli tokom školovanja. Nakon osnivanja preduzeća i popunjavanja upražnjenih radnih mesta u Virtuelnom preduzeću „Desetka“, studenti su izabrali direktorku, studentkinju sa najvišim prosekom, Jovanu Rašić. Posle devet nedelja rada Virtuelnog preduzeća studenti su osposobljeni da samostalno osnuju preduzeće i kreiraju interna akta, kao i da definišu procedure za kretanje knjigovodstvene dokumentacije, zatim obavljaju poslove i zadatke iz delokruga radnog mesta za koje su aplicirali i na kraju da sastave finansijski izveštaj za mikro pravno lice.

Nakon uspešnog završetka poslovne godine studenti su sigurni da će Virtuelno preduzeće „Desetka“ nastaviti sa radom i 2016. godine, u prolećnom bloku nastave u okviru predmeta Fiskalni sistemi. Fotografije možete pogledati ovde.