Predavanje profesora Tošića na međunarodnom savetovanju “Upravljanje znanjem i informatika”

Na drugom međunarodnom savetovanju “Upravljanje znanjem i informatika” na Kopaoniku, u organizaciji Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Novog Sada, jedan od predavača bio je i mr Andrija Tošić, profesor Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Tema Tošićevog predavanja bile su “Lozinke i zaštita informacija”, važan segment sigurnosti svakog korisnika interneta.

“Postali smo informatičko društvo sve je na internetu. To zahteva podizanje nivoa sigurnosti pristupa važnim i ostljivim informacijama, koje međunarodni standard ISO 27001 tretira kao imovinu, koju primenom odrđenih mera treba zaštititi. Jedna od osnovnih mera za smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija u poslovnom okruženju računara i posebno interneta je korišćenje kvalitetnih loziki. Lozinke su prva linija odbrane od kriminalaca na internetu. Od bitne je važnosti da izaberemo jake lozinke i da za svaki bitan nalog koristitimo različitu lozinku, a dobro je i da ih redovno ažuriramo“, navodi profesor Tošić.

U svom radu predstavljenom na ovom savetovanju, Tošić je predstavio odgovore studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija sa testova o njihovoj osposobljenosti u okviru nastavnog procesa po temi „Lozinke i zaštita informacija“ koja se realizuje na predmetu Uvod u poslovnu informatiku, koji slušaju studenti prve godine. On je, takođe, govorio o osobinama kvalitetnih lozinki, kao i o drugim merama bezbednosti prilikom korišćenja naloga na javnim računarima povezanim na internet.

Na ovom međunarodnom savetovanju na Kopaoniku učestvovali su predavači i sa drugih visokoobrazovnih institucija iz Srbije i zemalja regiona.