Blok nastava za maturante Ekonomske škole

U sklopu uspešne saradnje između srednje Ekonomske i Visoke poslovne škole strukovnih studija, u prostorijama VIPOS-a održana je nova stručna bloka nastava za đake ove valjevske srednje škole.

Naši predavači Sanja Radovanović i Marina Janković su u računarskom kabinetu za učenike četvrtog razreda, smera ekonomski tehničar, pripremile i realizovale predavanje na temu „Organizacija, sprovođenje i knjiženje efekata popisa imovine i obaveza“.

ekonomska_blok

Tokom blok nastave, maturanti Ekonomske škole su imali priliku da vide sve aktivnosti i procedure koje obuhvata jedan redovan godišnji popis. Takođe, imali su priliku da na konkretnoj studiji slučaja sprovedu celokupan popis uz sva prateća dokumenta, kako bi na kraju mogli da proknjiže efekte popisa i shvate značaj popisa imovine i obaveza.

Sledeća blok nastava koju predavači VIPOS-a pripremaju za srednjoškolce jeste tema „Globalni rezervacioni sistemi“ u utorak  8. marta od 13 časova za maturante Ekonomske škole, smera turistički tehničar.