Kreditna aktivnost banaka Srbije u periodu 2011 – 2014. godine

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Živka Đurić, 2/. dr Ljubica Laušević i 3/. mr Sanja Radovanović, dana 8.3.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Dadić Radojke iz Prijepolja na temu: “Kreditna aktivnost banaka Srbije u periodu 2011 – 2014. godine

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.03.2016. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Dadić Radojka iz Prijepolja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs