Stručna radionica na temu „Poslovno pravne informacije na internetu“

U sklopu uspešne saradnje između Regionalne privredne komore Valjevo i „Visoke poslovne škole strukovnih studija“ Valjevo u prostorijama VIPOS-a, 11.03.2016. god. za studente koji slušaju predmet Preduzetništvo, održana je stručna radionica na temu: „Poslovno pravne informacije na internetu“.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa mogućnostima koje pruža internet, kada su u pitanju informacije i podaci bitni za svakodnevno poslovanje i planiranje budućeg poslovanja.

U Srbiji se u pravnom prometu nalazi veliki broj nelikvidnih i nesolventnih privrednih subjekata, što predstavlja veliki rizik u poslovanju. Zbog toga je potreban veliki oprez i provera solventnosti svakog potencijalnog poslovnog partnera radi donošenja pravilnih poslovnih odluka i smanjenje rizika poslovanja.

Prof. dr Velisav Marković, savetnik predsednika RPK Valjevo, kroz praktične primere pokazao je kako pretraživati i na koje segmente internet prezentacija važnih institucija obratiti pažnju.

Prikazani su primeri pretrage internet prezentacija Agencije za privredne registre (pretraga privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika po matičnom broju, ili po poslovnom imenu, založnog prava,), Narodne banke Srbije ( pretraga brojeva svih tekućih računa, status računa, prinudna naplata, ukupan iznos blokade, broj dana nelikvidnosti u proteklih tri godine), Republičkog geodetskog zavoda (pretraga katastra  nepokretnosti, hipoteke, zabeležbe), Portala sudova Srbije (tokovi predmeta u privrednim i sudovima opšte nadležnosti), Osnovnog suda u Valjevu ( sudske takse, predmeti…) i Zavoda za intelektualnu svojinu (patenti, žigovi, industrijski dizajn).

Po rečima prof. Markovića pretragom internet stranice Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije, Republičkog geodetskog zavoda mogu se dobiti pouzdane informacije koje čine solventnost nekog privrednog subjekta. Ovi podaci omogućavaju brže, jednostavnije, efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnih partnera. Te informacije mogu biti od posebne važnosti i za buduće preduzetnike u sticanju uvida sa kojim privrednim društvima mogu ostvariti uspešnu saradnju, a sa kojima bi to poslovanje bilo vrlo rizično.

Ipak, na svakom privrednom subjektu i preduzetniku je da proceni sa kim će da sarađuje i samim tim i da snosi odgovornost za takvo poslovanje.

Gostujući predavač  bio je prof. dr Velisav Marković, konsultant za podršku poslovanju MSPP i vanredni profesor „Poslovnog fakulteta“, Valjevo, Univerziteta Singidunum.