Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta ljudskih resursa

Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Finansije, bankarstvo i osiguranje

Predmet:

Menadžment ljudskih resursa  1. kolokvijum 4. put

Šifra predmeta:

HRM      

Šifra nastavnika:

 

Ime i prezime nastavnika:

dr Stanković Milivoje

Grupa:

 

Ispitni rok:
Aprilski 1

Datum:

25.3.2016

Vreme:

13:00

Sala:

            A

 

Redni

broj

Broj indeksa

Status

Prezime i ime kandidata

Poeni

Napomena

1.

6411/14

B

JEVTIĆ ZORANA

23

 

Naziv studijskog programa: Poslovna ekonomija – Marketing i trgovina

2.

6242/12

B

LEŠTARIĆ SANJA

17

 

3.

6511/14

S

MARKOVIĆ ĐORĐE

23

 

4.

6321/14

B

RADOVANOVIĆ MARKO

23

 

5.

6621/14

B

SAVATOVIĆ DRAGANA

17

 

Naziv studijskog programa:             Marketing i trgovina

6.

3291/08

S

GAVRILOVIĆ GORDANA

17