Održan seminar o elektronskoj predaji prijava M-4

Predavači Visoke poslovne škole strukovnioh studija dr Momčilo vasiljević i Nenad Mihailović održali su stručni seminar na temu “Elektronska predaja prijava M-4 za 2015. godinu”.

Seminar je bio posvećen novini republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji od 15. marta ove godine omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa Elektronska predaja prijava M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs).

2016_seminar_m41

Naši predavači su učesnicima seminara predstavili sve tematske oblasti vezane za elektronsku predaju prijave M-4, od problema i rešavanja prilikom podnošenja zahteva, preko novina u regulative, obrascima i obveznicima, do provera od strane pravnih, odnosno, fizičkih lica. Učesnici seminara, između ostalih, bili su predstavnici JP “Kolubara”, preduzeća “Kaolin”, Sportskog centra Osečina i škola Dragoljub Ilić, Braća Nedić i Zdravko Jovanović, a njihova najčešća pitanja bila su vezana za to da li se prijave M-4, pored elektronske, mogu i dalje podnositi u štampanoj formi, da li su pomereni rokovi za predaju, odnosno, da li se podnošenjem samo zahteva, bez prijave M-4, ispunjava zakonska obaveza.
Svi učenici na seminaru, pored objašnjenja i saveta, dobili su i materijal “Korak po korak pri predaji E-M4” u elektronskoj formi.