Stručna poseta kompaniji Karneks iz Vrbasa

Dana, 26.04.2016. godine studenti druge i treće godine, smera Poslovna ekonomija i Poslovna informatika realizovali su stručnu posetu „Karneksu“ iz Vrbasa. Nakon srdačnog dočeka i osveženja, studentima su tokom stručne posete, za sva pitanja, bili na raspolaganju finansijski direktor, direktor marketinga i direktor proizvodnje.

Studenti su upoznati sa MK grupom u čijem sastavu je i „Karneks“ od 2011. godine, istorijom kompanije, vertikalno integrisanim sistemom, standardizovanom proizvodnjom, širokom lepezom i kvalitetom proizvoda, osnovnim vrednostima kompanije i drugim pitanjima od značaja za poslovanje „Karneksa“.

Kroz različite vrste prezentacija, studenti su bili u mogućnosti da se detaljno upoznaju sa celokupnim procesom dobijanja proizvoda „od njive do trpeze.“

karneks1 karneks2 karneks3

Kompletan proces i brojni resursi (4.500 ha obradive površine, prostrani silosi kapaciteta 75.000 tona, sopstvena farma koja poseduje preko 100.000 svinja, proizvodnja 50.000 tona stočne hrane u jednoj godini), doprineli su visokom kvalitetu Karneks proizvoda.

Tokom prezentacija, i nakon njih, u razgovoru sa finansijskim direktorom, direktorom proizvodnje i direktorom marketinga, studenti su imali priliku da pitaju, i tako se upoznaju sa raznim aspektima poslovanja Karneksa: tržištem, cenama, konkurencijom, osnovnim prednostima kompanije, postignutim rezultatima u razvoju i unapređenju privrede, distributivnom mrežom, savremenim tehnološkim inovacijama, investicijama u proces modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta, izgradnjom postrojenja za tretman otpadnih voda, kapitalnim investicijama u oblasti ekologije, aktivnostima koje se odnose na društveno odgovorno poslovanje, brojnim nagradama i priznanjima za svoj rad.

Cilj ove posete, bio je, da se studenti na najbolji mogući način upoznaju sa direktnim procesom organizacije rada i poslovanja jedne uspešne kompanije, što će im pomoći u sticanju praktičnih strukovnih znanja iz Poslovne ekonomije i Poslovne informatike.

Studenti su,  takođe, imali priliku da konzumiraju različite vrste „Karneksovih“ proizvoda u vidu švedskog stola za koje se posebno, pobrinula domaćica kompanije.