Tehnički aspekti informacionog sistema za evidenciju poseta u Narodnom muzeju u Valjevu

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Ilja Stanišević, 2/. dr Slobodan Obradović i 3/. Đorđe Petrović, dana 4.5.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Lukić Ivana iz Valjeva na temu: “Tehnički aspekti informacionog sistema za evidenciju poseta u Narodnom muzeju u Valjevu

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.05.2016. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Lukić Ivan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs