Upis ocena iz Praktične strukovne nastave 1

Upis poena iz Praktične strukovne nastave 1 – OSNIVANJE PREDUZEĆA vršiće profesori Momčilo Vasiljević (kab. 28) i Nenad Mihailović (kab. 40), prema sledećem rasporedu:
–  g1 PIN – ponedeljak, 09. maj 2016., od 14:00 do 16:00, u kabinetima 28 i 40 
–  g1PEK2 – utorak, 10. maj 2016., od 12:30 do 13:00, u kabinetu 28
–  g1PEK4 – utorak, 10. maj 2016., od 13:00 do 13:30, u kabinetu 28
–  g1PEK1 – četvrtak, 12. maj 2016., od 12:30 do 13:00, u kabinetu 40
–  g1PEK3 – četvrtak, 12. maj 2016., od 13:00 do 13:30, u kabinetu 40