„Microsoft“ akademski programi na VIPOS-u

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Valjeva (VIPOS) je postala pretplatnik programa “DreamSpark for Academic Institutions”. To je program kompanije Microsoft koji podržava obrazovanje u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i koji omogućava pristup softverima ove kompanije za potrebe učenja, nastave i u istraživačke svrhe.

rac_ucionica

Na taj način je studentima i profesorima VIPOS-a omogućeno besplatno korišćenje najnovijih verzija profesionalnih softvera koji se koriste za programiranje ili dizajn. Ovaj softver će ubuduće biti dostupan na računarima u računarskim učionicama VIPOS-a, ali će studenti i profesori moći da ga koriste i na svojim računarima za samostalno učenje i istraživanje iz oblasti Poslovne informatike. Softver koji je dobijen ovim programom obuhvata klijentske i serverske operativne sisteme (Windows 10, Windows Server 2016 i drugi), razvojne alate (Visual Studio 2015 i drugi), serverske platforme (SQL server 2016 i drugi), kao i pojedine delove Microsoft Office paketa (Access 2016, Visio 2016, Project 2016 i drugi). Studentima VIPOS-a je pružena šansa da se na samom početku svoje profesionalne karijere upoznaju sa profesionalnim alatima za razvoj aplikacija, kreativan dizajn i za mnoge druge potrebe.