Kretanje inflacije u Srbiji u periodu tranzicije njene privrede

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Snežana Rakić, 2/. dr Gradimir Kožetinac i 3/. mr Dragoslava Sredojević, dana 18.5.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Bjelak Irme iz Prijepolja na temu: “Kretanje inflacije u Srbiji u periodu tranzicije njene privrede

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.05.2016. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Bjelak Irma iz Prijepolja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs