Microsoft poslovni softveri na VIPOS-u

Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Valjeva (VIPOS) je pored Microsoft akademskih programa, postala član i “Microsoft Dynamics Academic Aliance” programa (DynAA), čime je valjevska državna visoka škola dodatno povećala kvalitet obuke svojih studenata. Od sledeće školske godine, pored obavezne teoretske nastave, studentima će biti omogućena praktična nastava koja omogućava da u realnom poslovnom okruženju razumeju poslovne procese i interakciju između različitih radnih mesta i odeljenja, uz upotrebu poslednje generacije softverskih alata za upravljanje poslovnim procesima i resursima preduzeća.

Microsoft Dynamics nudi širok opseg softvera koji su usredsređeni na pružanje uvida u sve aspekte poslovanja, kao što su:

– Microsoft Dynamics ERP – softver za planiranje resursa u preduzeću, koji obezbeđuje alate koji su potrebni da се povežе celokupno poslovanje. Od finansija i lanca snabdevanja, preko poslovnih operacija i kadrovske službe, pa do poslovnog obaveštavanja i izveštavanja koje je potrebno za donošenje poslovnih odluka.

– Microsoft Dynamics CRM – poslovno rešenje za upravljanje odnosima sa korisnicima (CRM), koje pokreće produktivnost prodaje i efikasnost marketinga putem uvida u vrednost i uticaj društvenih medija, poslovnog obaveštavanja i upravljanja kampanjama na oblaku, na lokalnom nivou ili u hibridnoj kombinaciji.

– Microsoft Dynamics NAV – softver koji omogućava upravljanje gotovinom, sredstvima i bankarskim poslovima, praćenje proizvodnje, zaliha, porudžbina i prodavaca, kao i upravljate njima, pravljenje procena, praćenje projekata i upravljanje kapacitetima, obezbedjuje uvid u analitičke podatke u realnom vremenu da bi se pratile performanse i delovalo prema uvidu u podatke, mogućnost rada sa više valuta i na više jezika itd.

Na taj način će diplomci VIPOS-a na osnovu poznavanja tehnologije i stečenog iskustva biti konkurentniji na tržištu rada i lakše pronalaziti posao.