Posete Beogradskoj berzi i Narodnoj banci Srbije

Studenti treće godine posetili su Beogradsku berzi i Narodnu banku Srbije. Na Beogradskoj berzi imali su mogućnost da čuju način na koji funkcionišu savremene berze u svetu, ali i sam način funkcionisanja Beogradske berze. Takođe, u Narodnoj banci Srbije studentima VIPOS-a održano je predavanja o istoriji novca, inflaciji, falsifikovanju novca i načinu izrdade novca. Ova poseta tradicionalno se organizuje već osam godina u okviru predmeta Finansijska tržišta.

berza