„Inovacioni kapacitet privrede kao ograničavajući faktor…“

Predavač VIPOS-a, mr Dragoslava Sredojević, 6.09.2016. godine odbranila je doktorsku disertaciju „Inovacioni kapacitet privrede kao ograničavajući faktor unapredjenja konkurentnosti zemalja Jugoistočne Evrope“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

draga_sredojevic