Mogućnost nastavka školovanja na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji

Mogućnost nastavka školovanja na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije (na osnovnim i master akademskim studijama)

Škola je 31.08.2016. godine potpisala ugovor o poslovnoj saradnji sa Beogradskom Bankarskom Akademijom kojim se omogućava da diplomci VIPOS-a mogu nastaviti školovanje na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji i nakon završetka dobiti zvanje diplomirani ekonomista i master ekonomista.

Detaljnije o uslovima nastavka školovanja možete pogledati ovde: