Uvođenje i razvoj „OPEN IPTV“ u kompaniji „Telekom Srbija“ A. D.

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. dr Đorđe Pavlović, 2/. dr Branko Gledović i 3/. Branko Ćebić, dana 25.6.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Đorđević Stefana iz Valjeva na temu: “Uvođenje i razvoj „OPEN IPTV“ u kompaniji „Telekom Srbija“ A. D.

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.06.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Đorđević Stefan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs