Termini nadoknade predispitnih aktivnosti iz Praktične strukovne nastave 1

ТЕРМИНИ НАДОКНАДЕ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРАКТИЧНЕ СТРУКОВНЕ НАСТАВЕ

У периоду од 19.09. до 24.09.2016. године биће одржана надокнада предиспитних активности из Практичне струковне наставе 1:

  1. Вежбе у виртуелном предузећу

         а) Оснивање привредног друштва – др Момчило Васиљевић/Ненад Михаиловић

             – 19.09.2016. године од 14 :00 до 16:00, Каб. 28/Каб.40

           б) Пословна комуникација – мр Сања Радовановић/Марина Јанковић

             – 21.09.2016. године од 14:00 до 16:00;

           в) Практична примена знања из основа рачуноводства – мр Јелица Божанић

             – 22.09.2016. године од 16:00 до 18:00, Каб. 39

  1. Семинари

а) Улога и значај платних картица у банкарском пословању – др Љубица Лаушевић

             – 20.09.2016. године од 15 :00 до 17:00, Каб. 43

               б) Утицај културе на начин пословања и стил преговарања – Мsc Ивана Мијаиловић

               – 20.09.2016. године од 14:00 до 16:00, Каб. 37

             в) Израда стручних радова – мр Андрија Тошић

             – 21.09.2016. године од 14:00 до 16:00, Рачун. кабинет 22;

 

  1. септембар 2016.                                             Координатор  Практичне струковне наставе:

                                                                                        др Момчило Васиљевић, професор

                                                                                                Организатор наставе:

                                                                                        Јелена Виторовић