Lizing kao savremeni oblik međunarodnog biznisa

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Branko Gledović, 2/. dr Đorđe Pavlović i 3/. dr Dragoslava Sredojević, dana 16.9.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Krstović Aleksandra iz Jagodine na temu: “Lizing kao savremeni oblik međunarodnog biznisa

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.09.2016. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Krstović Aleksandar iz Jagodine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 648/1
Datum: 16.09.2016.
Valjevo