Rezultati ispita iz Međunarodnih finansija, 15.09.2016.

R.B.

PREZIME I IME

BROJ INDEKSA

BROJ POENA

OCENA

1.

Ilić Marijana

5012/15

67

7 (sedam)

2.

Simić Bojana

5072/15

83

8(osam)

3.

Marinković Slađana

5062/15

96

10 (deset)

 

 

 

 

Valjevo  18.09.2016. godine                                                   Prof. dr Miloš R. Kastratović