Opis, karakteristike, sličnosti i razlike između Power point-a 2013 i Power point-a 2016

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Dejan Beljić, dana 21.9.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Srećković Lepe iz Mionice na temu: “Opis, karakteristike, sličnosti i razlike između Power point-a 2013 i Power point-a 2016

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.09.2016. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Srećković Lepa iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1065/1
Datum: 21.09.2016.
Valjevo