Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz Bankarstva

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

                                                                                               V a l j e v o

 

 

 

Predmet: BANKARSTVO

            Rezultati prvog kolokvijuma održanog 21. 09.2016. godine

 

  1. 6831/14 Kovačević Danijela        17 poena

 

 

Predmet: BANKARSTVO

            Rezultati drugog kolokvijuma održanog 21.09.2016. godine

                                                                        rad na              teorijski           ukupno

                                                                        računaru              deo

  1. 6421/14 Jevtić Marijana                           10 poena          10 poena          20  poena
  2. 6831/14 Kovačević Danijela                      2 poena          11 poena         13 poena
  3. 6391/13 Savić Milica                                 9 poena          11 poena         20 poena
  4. 2152/11 Lazarević Milica                         10 poena          12 poena         22 poena

 

 

21.09.2016. godine                                                                   prof. Ljubica Laušević