Konsultacije kod prof. Milivoja Stankovića

U toku trajanja ispitnog roka OKTOBAR 2 (od 26.septembra do 08. oktobra 2016.), prof. Milivoje Stanković će držati konsultacije prema sledećem rasporedu:

 
– u ponedeljak, 26. septembra 2016., od 15:00 do 17:00 časova
– u ponedeljak, 03. oktobra 2016., od 16:00 do 18:00 časova
 
Dr Milivoje Stanković, profesor