Nezaposlenost na nivou filijale NSZ u Valjevu i sprovođenje mera za smanjenje nezaposlenosti

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Gradimir Kožetinac, 2/. dr Dragoslava Sredojević i 3/.    dr Snežana Rakić, dana 27.9.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Petrović Đorđa iz Valjeva na temu: “Nezaposlenost na nivou filijale NSZ u Valjevu i sprovođenje mera za smanjenje nezaposlenosti

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.09.2016. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Petrović Đorđe iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 802/1
Datum: 27.09.2016.
Valjevo