Zaštita podataka u savremenom poslovanju izradom rezervnih kopija

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. Đorđe Petrović, 2/. mr Andrija Tošić i 3/. Branko Ćebić, dana 27.9.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milić Sandre iz Valjeva na temu: “Zaštita podataka u savremenom poslovanju izradom rezervnih kopija

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.09.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milić Sandra iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 502/1
Datum: 27.09.2016.
Valjevo