Obaveštenje za studentske kredite i stipendije

 

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije mogu da se prijave na konkurs za dodelu kredita ili stipendije za šk. 2016/17. godinu i podnesu službi za studentska pitanja sva potrebna konkursna dokumenta. Rok za prijavu na konkurs je od 01. do 31. oktobra 2016. godine.

Odštampani komplet konkursnih obrazaca u vidu brošure može se nabaviti u „Prosvetnom pregledu“, Beograd, Dečanska 6/III.

 

U Valjevu, 03.10.2016. godine                                     Studentska služba