Obračun zarada i naknada zarada u preduzeću „Proteam šped“ d.o.o. Valjevo

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. mr Jelica Božanić, 2/. dr Momčilo Vasiljević i 3/. Nenad Mihailović, dana 6.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vojvodić Milene iz Valjeva na temu: “Obračun zarada i naknada zarada u preduzeću „Proteam šped“ d.o.o. Valjevo

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 17.10.2016. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vojvodić Milena iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 579/1
Datum: 06.10.2016.
Valjevo