Ispitni rok Oktobar 3 – akreditovani programi

Odobrava se dodatni ispitni rok Oktobar 3 za šk. 2015/16. za studente akreditovanih studijskih programa, koji će se realizovati od 12. do 16. oktobra 2016. 
Studenti mogu prijaviti i polagati sve ispite na predmetima na kojima nisu položili završni deo ispita, uz uplatu troškova u visini od 1600 din. po prijavljenom ispitu.
Prijavljivanje ispita je 10. i 11. oktobra 2016 u studentskoj službi Škole, od 8-15 časova.