Rezultati ispita iz Tržišnog komuniciranja

r.br.

Indeks

Prezime

Ime

Ocena

1.

4062/15

VUKOSAVLJEVIĆ

DOBRICA

8

2.

1032/15

MIJAILOVIĆ

STEFAN

5

3.

4052/15

PANTOVIĆ

SREĆKO

5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   prof. Biljana Rabasović