Rezultati ispita iz Međunarodnih finansija, 07.10.2016.

 

R.B.

PREZIME I IME

BROJ INDEKSA

BROJ POENA

OCENA

1.

Ilić Marija

5082/15

95

10 (deset)

2.

Sarić Marijana

5022/15

90

9 (devet)

                                                                                                            

 

 

 

Valjevo  11.10.2016. godine                                                   Prof. dr Miloš R. Kastratović