Integrisani menadžment sistem na primeru „Kolubara – metal“ d.o.o. Lazarevac

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 13.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mitrović Marije iz Valjeva na temu: “Integrisani menadžment sistem na primeru „Kolubara – metal“ d.o.o. Lazarevac

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 20.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mitrović Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1399/1
Datum: 13.10.2016.
Valjevo