Analiza likvidnosti odabranih preduzeća kolubarskog okruga za 2015. godinu

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Sanja Radovanović, 2/. mr Vesna Marković i 3/. Marina Janković, dana 18.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Aleksić Marije iz Valjeva na temu: “Analiza likvidnosti odabranih preduzeća kolubarskog okruga za 2015. godinu

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.10.2016. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Aleksić Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo
Ul. Vuka Karadžića 3a, tel/faks 014/224-735, 232-644
Internet adresa: http://www.vipos.rs  e-mail: info@vipos.edu.rs