Sistem menadžmenta bezbednošću hrane na primeru „Knjaz Miloš“ d.o.o.

 

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Milivoje Stanković, 2/. mr Branko Matić i 3/. dr Đorđe Pavlović, dana 18.10.2016. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ivanović Milovana iz Čačka na temu: “Sistem menadžmenta bezbednošću hrane na primeru „Knjaz Miloš“ d.o.o.

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.10.2016. godine sa početkom u 09:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ivanović Milovan iz Čačka je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 1392/1
Datum: 18.10.2016.
Valjevo