Odlaganje nastave iz Menadžmenta prodaje i Poslovnog komuniciranja

U četvrtak, 20. oktobra 2016., studenti Škole će posetiti Sajam preduzetništva. Zbog toga će g3FBOg3MIT imati Menadžment prodaje samo prvi čas, od 11:40 do 12:25, posle kojeg odlaze na Sajam. Grupa RRP/PIN uopšte neće imati časove vežbi iz MNP-e. 
Prof. Biljana Rabasović, iz istih razloga, neće držati časove vežbi iz Poslovnog komuniciranja (za g3PINg3MIT). 
Svi ostali časovi, predviđeni aktuelnim rasporedom nastave u četvrtak, se održavaju.