Rezultati ispita iz Finansijskih tržišta, od 16.10.2016. – prof, S. Ilić

Redni

broj

Br.indeksa

Prezime i ime kandidata

Broj

polaganja

Poeni

Ocena

1.

2211/11

MILINKOVIĆ MATIJA

2

69

7 (sedam)

Redni

broj

Br.indeksa

Prezime i ime kandidata

Broj

polaganja

Poeni

Ocena

1.

6311/13

ILIĆ IVANA

3

79

8 (osam)

2.

6681/12

LAZIĆ BILJANA

2

64

6 (šest)

3.

6012/12

MARKOVIĆ JOVANA

2

72

7 (sedam)

4.

6181/12

POPOVIĆ KATARINA

2

72

7 (sedam)

Redni

broj

Br.indeksa

Prezime i imekandidata

Broj

polaganja

Poeni

Ocena

1.

6121/13

RADOJIČIĆ DRAGANA

2

74

7 (sedam)